Objednání

Telefonicky, SMS nebo e-mailem si domluvíme čas první konzultace. Pokud nemohu zvednout telefon, můžete napsat zprávu, ozvu se Vám ve volnou chvíli nazpět.

Setkání

Na setkání je dobré přijít akorát na čas, abyste nemuseli čekat, ani si případně nezkracovali dobu společného sezení.
Pokud byste nemohli dorazit, bezplatně lze zrušit domluvenou konzultaci ještě 24 hodin předem.

Průběh konzultace

Přivítám Vás, posadíte se, nabídnu Vám sklenici vody nebo čaje. Cokoli budete cítit jako vhodné, mi o sobě povíte, jestli potřebujete vyřešit jednorázovou situaci nebo komplexní problém.

Naše hodina bude především o rozhovoru. Upřímně, tak, jako to děláme s přáteli. Budu se také doptávat, ale vždy jen tak, aby pro Vás bylo téma akceptovatelné a užitečné. Můžeme po domluvě využít i různé další metody, které nám pomohou hlouběji porozumět problému a najít východisko, jako jsou imaginativní nebo arte-terapeutické techniky.

Na konci sezení si ujasníme, jestli Vám zvolený způsob práce přijde užitečný, a jestli byste v něm chtěli pokračovat.

Platba

Platba za konzultaci probíhá v hotovosti na konci našeho sezení.

Cena individuálního sezení je 800 Kč za 50 minut (po 17:00 - 900 Kč).

Cena párové terapie je 1000 Kč za 60-75 minut.

Diskrétnost

Výhodou pro Vás je, že o Vaší návštěvě nebude v žádné veřejné instituci ukládán záznam. Není tedy třeba doporučení od lékaře - nehradí jí zdravotní pojišťovna a je zcela diskrétní - neprokazujete se rodným číslem a podobně.


Můžete počítat s tím, že vše, co během setkání zazní, zůstane jen mezi námi. Dobře totiž vím, že jen v prostředí absolutní otevřenosti a zároveň důvěry může zaznít to, co nás má sílu posunout v životě dál anebo vyléčit. Jsem vázán mlčenlivostí obdobnou lékařskému tajemství.