Praxe

 • Rodinná terapie, individuální psychoterapie, životní koučink (od r. 2009 - soukromá praxe)
 • VFN v Praze, ​Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii (2009–2011 - odborná stáž)
 • Skupinová psychoterapie, malý denní program (2009 - odborná stáž, ​Psychoter. sanatorium Ondřejov)
 • Profesní koučink - bankovnictví, finance, vedení lidí (2013–2015)
 • Personalistika - vlastní agentura (od 2009)
 • Řízení projektů - telekomunikace, IT (2000–2008)

Vzdělání

 • Soulwork Systemic Integrity Coaching Course
  3 letý výcvik v koučinku a psychoterapii (2006–2009)
 • Výcvik v psychoterapii a existenciální analýze (Logoterapie - SLEA)
  komplexní 5 letý sebezkušenostní výcvik, akreditovaný pro práci ve zdravotnictví (2009–2013)
 • Psychoterapeutická práce s traumatem (SLEA)
  odborný kurz (2013–2014)
 • Psychotherapy & Psychological Coaching (Petr Parma)
  ​Institute of Systemic Coaching (2011–2012)
 • Výcvik v koučování (QED GROUP, Radvan Bahbouh)
  akreditován u České asociace koučů, ACSTH certificate 2011
 • Univerzita Pardubice, FES
  ​Magisterský studijní program (1995–2000)

Trocha minulosti...

Ke své profesi psychoterapeuta a kouče jsem si musel cestu osobnostně i prakticky vybojovat, a současně bylo třeba počkat, vydržet a dozrát. Byla to dlouhá cesta, která začala v rodině, jež si kladla za cíl z vnějšku vypadat bezchybně, a kde se oceňoval dogmatický či technicistní přístup k životu i vzdělání. Cítil jsem, že to není ono, ale svojí cestu jsem sotva začínal hledat. Ekonomická fakulta či léta v projekt-manažerských pozicích v IT a nadnárodních firmách zahrály taktéž v mé životní formaci svojí roli. Velmi, díky zmíněným zkušenostem, rozumím lidem, kteří mají tento druh škol, práci, či podobný náhled na svět získaný z rodiny, a tím mohu být alespoň dále prospěšný druhým.

Abych však využil schopnosti empatie k lidem a radost z možnosti jim otevřít oči pro nalezení východisek z různých životních situací a odpoutat se od nefunkčních vzorců či dogmat, musel jsem začít studovat nový obor, pěkně od začátku.

Prvotně mě nasměroval k současné profesi tříletý kurz Soulwork Systemic Coaching. Lektorka se pomocí zcela obyčejných otázek dokázala dostat nesmírně hluboko do nitra člověka a před zraky posluchačů dotyčnému pomohla ulevit od jeho potíží. Zatoužil jsem se jejímu způsobu práce naučit a rozšiřování znalostí v oboru jsem se věnoval několik následujících let.


Terapeut Vás podrží

Velmi pozitivně jsem byl ovlivněn ukázkami práce s rodinami a přednáškami na Pražské psychoterapeutické fakultě od V. Chlály a L. Trapkové. S párovou či rodinnou terapií jsem tedy rád strávil následnou 2 letou stáž na Středisku pro psychoterapii a rodinnou terapii při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Komlexní psychoterapeutický přístup mi umožnil získat 5 letý výcvik pořádaný SLEA, který vychází z učení Vídeňského neurologa a psychiatra Viktora E. Frankla (zakladatel Logoterapie - tzv. třetí školy vídeňské psychoterapie). Za vzdělání děkuji M. Vondrové a M. Wagenknechtovi.
Během let, kdy jsem se seznamoval s různými psychoterapeutickými přístupy, jsem si doplnil vzdělání i na poli psychologického koučování u jednoho z nejlepších koučů a psychologů u nás, Radvana Bahbouha. Propojil jsem tím pro sebe oblast obchodní i psychologickou, a v praxi jsem si fungování tohoto přístupu ověřil jako kouč ve dvou českých bankách. V neposlední řadě jsem velmi vděčný za půlroční kurz Traumaterapie od Jany Božukové, zaměřeným na práci s lidmi, kteří mají za sebou těžkou událost, jež dodnes vědomě či nevědomě ovlivňuje jejich každodenní život.

S touto "výbavou" do profesního života Vám nabízím svojí pomoc v oblastech, které jsem zde zmínil jako stěžejní, ale i v mnohých dalších, jež mají sílu rozhodovat o tom, cítíte-li se v životě spokojeni.

Logoterapie a existenciální analýza

Logoterapie je jeden z významných směrů psychoterapie, který vznikl ve 20. století ve Vídni. Má kořeny v existencialismu a fenomenologii. Viktor Emmanuel Frankl (zakladatel logoterapie) byl v kontaktu se svými předchůdci, psychology Sigmundem Freudem i Alfredem Adlerem, ale nesouhlasil s teoriemi primární vůle člověka ke slasti nebo k moci. Byl spíše zastáncem holistického přístupu k člověku jako celku.

Lidskou existenci prezentuje jako trojdimenzionální - tedy propojení všech tří složek: 1) tělesné, 2) duševní (psychické), 3) noetické (duchovní). Tato třetí, duchovní dimenze, se vztahuje k vůli a k možnosti volby - hledání smyslu v různých situacích. A zde jsme svobodní - přestože často neovlivníme podmínky k životu, můžeme k nim zaujmout jakýkoli postoj - a je na člověku, zda se jim podrobí nebo nikoli.

Napětí mezi tím, co v životě je, vs. co má být (naplnění smyslem), nazývá noodynamikou. Čím blíže je člověk k tomu, co má být, tím spíše prožívá v životě naplnění, a v opačném případě zoufalství.

Franklův pokračovatel, do dnes žijící Alfried Längle, dále rozpracovává první dvě dimenze (tělesnou, a především psychickou), čímž se Logoterapie rozšiřuje o existenciální analýzu a stává se komplexním psychoterapeutickým směrem. V něm jde o odstranění bolesti na straně dimenze tělesné, dobré psychické vyladění na rovině duševní, a naučit se svobodně volit to smysluplné v rovině noetické.

Objednání konzultace » » »